Hiển thị

BÌNH TRỤ MIỆNG TO

Bình số 20 (73L)

Cao 80cm; Miệng: 34.5cm

Liên hệ

Bình số 33 (25L)

Cao 58cm; Miệng 23.5cm; Đường kính chỗ to nhất 25.5cm

Liên hệ

Bình số 35 (38L)

Cao 81.5cm; Miệng 23.5cm

Liên hệ

Bình số 37 (44.5L)

Cao 99cm; Miệng 23.5cm

Liên hệ

Bình số 49 (63L)

Cao 93cm; Miệng 28.5cm

Liên hệ

Bình Số 51 (43L)

Cao 54cm; Miệng 34.5cm; Đường kính chỗ to nhất 36cm

Liên hệ

Bình số 53 (27.5L)

Cao 47cm; Miệng 28.5cm; Đường kính chỗ to nhất 30.7cm

3.950.000VNĐ

Bình số 109 (20L)

Cao 49.5cm; Miệng 23.5cm; Đường kính chỗ to nhất 25.5cm

Liên hệ

Bình số 137 (15L)

Cao 37.5cm; Miệng 23.5cm

Liên hệ