Hiển thị

BÌNH TRỤ MIỆNG NHỎ

Bình số 39 (20L)

Cao 82cm; Miệng 17cm

1.350.000VNĐ

Bình số 41 (16L)

Cao 70cm; Miệng 17cm

1.250.000VNĐ

Bình số 43 (25L)

Cao 110.5cm; Miệng 17cm

1.650.000VNĐ

Bình số 44 (2L)

Cao 36.5cm; Miệng 8.5cm

295.000VNĐ

Bình số 45 (30L)

Cao 130.5cm; Miệng 17cm; Đường kính chỗ to nhất 18.5cm

2.150.000VNĐ

Bình số 68 (8.5L)

Cao 61cm; Miệng 12cm

720.000VNĐ

Bình số 69 (11L)

Cao 76.5cm; Miệng 12cm

860.000VNĐ

Bình số 71 (4.5L)

Cao 61cm; Miệng 8.5cm

450.000VNĐ

Bình số 123 (6.5L)

Cao 51cm; Miệng 12cm; Đường kính chỗ to nhất 15cm

620.000VNĐ