Lượt xem: 505

Bình số 43 (25L)

Mã sản phẩm : y022t

Cao 110.5cm; Miệng 17cm

1.650.000VNĐ
Số lượng:

    Đang cập nhật

Sản phẩm liên quan

Bình số 39 (20L)

Cao 82cm; Miệng 17cm

1.350.000VNĐ

Bình số 41 (16L)

Cao 70cm; Miệng 17cm

1.250.000VNĐ

Bình số 43 (25L)

Cao 110.5cm; Miệng 17cm

1.650.000VNĐ

Bình số 44 (2L)

Cao 36.5cm; Miệng 8.5cm

295.000VNĐ

Bình số 45 (30L)

Cao 130.5cm; Miệng 17cm; Đường kính chỗ to nhất 18.5cm

2.150.000VNĐ

Bình số 49 (63L)

Cao 93cm; Miệng 28.5cm

Liên hệ

Bình số 68 (8.5L)

Cao 61cm; Miệng 12cm

720.000VNĐ

Bình số 69 (11L)

Cao 76.5cm; Miệng 12cm

860.000VNĐ

Bình số 71 (4.5L)

Cao 61cm; Miệng 8.5cm

450.000VNĐ

Bình số 109 (20L)

Cao 49.5cm; Miệng 23.5cm; Đường kính chỗ to nhất 25.5cm

Liên hệ

Bình số 123 (6.5L)

Cao 51cm; Miệng 12cm; Đường kính chỗ to nhất 15cm

620.000VNĐ

Bình số 137 (15L)

Cao 37.5cm; Miệng 23.5cm

Liên hệ