Hiển thị

BÌNH HÌNH CHUM

-21%

Bình số 104 (19L)

Cao 41cm; Miệng 24.5cm; Đường kính chỗ to nhất 34cm

1.750.000VNĐ 1.395.000VNĐ

Bình số 139 (chum 20L)

Cao 40cm; Miệng 20cm; Đường kính chỗ to nhất 35cm

1.350.000VNĐ

Bình số 141 (chum 15L)

Cao 35cm; Miệng 16.5cm; Đường kính chỗ to nhất 32.5cm

1.195.000VNĐ

Bình số 143 (Chum 10L)

Cao 30.5cm; Miệng 16.5cm; Đường kính chỗ to nhất 28cm

950.000VNĐ

Bình số 145 (Chum 6L)

Cao 29.5cm; Miệng 14cm; Đường kính chỗ to nhất 24cm

520.000VNĐ